Školská rada

Na základě znění §167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu Statutu Školské rady, byla ředitelkou školy Mgr. Hanou Svobodovou zřízena Školská rada při Církevní střední zdravotnické škole Brno, Šimáčkova 1.

Na základě voleb a na základě rozhodnutí ředitelky školy má Školská rada následující složení:

Ředitelkou byli jmenováni:

  • Jaroslava Ryšavá
  • Ing. Jana Slámová

Na základě volby zástupci zletilých studentů je členkou:

  • Markéta Bednářová

Na základě volby zákonnými zástupci nezletilých studentů je členkou:

  • Jana Kobalčíková

Na základě volby pedagogickými pracovníky školy jsou členy:

  • PhDr. Radka Štelclová
  • Ing. Josef Sedlák

Dokumenty ke stažení