Učební plán

Vzdělávací program: 75-32-N/05 Sociálně právní činnost

Kód a název vzdělávání:
75-32-N/ Sociální práce a sociální pedagogika
Forma: denní

Povinné předměty

Právo (absolutorium)
Sociální politika a instituce (absolutorium)
Teorie a metody sociální práce (absolutorium)
Seminář mediace
Sociologie
Metody sociologických výzkumů
Zdravotní nauky
První pomoc
Psychologie
Sociální patologie
Etnické a menšinové skupiny
Osobnostně sociální výcvik
Sociální pedagogika
Demografie
Filosofie
Etika
Základy křesťanství
Křesťanská etika
Odborná praxe-průběžná
Odborná praxe-souvislá
Supervize
Cizí jazyk (absolutorium)
Informační a komunikační technologie
Tvorba profesního portfolia
Etika v pomáhajících profesích
Psaní odborných textů
Praktikum ze sociálního zabezpečení

Povinně volitelné předměty

Gerontologie
Pedagogika
Speciální pedagogika
Sociálně právní poradenství
Psychiatrie
Romistika
Projektový management a fundraising
Dluhové poradenství v sociální práci

Volitelné předměty

Znakový jazyk
Hudební výchova
Tvůrčí dílny pro sociální pracovníky