Přijímací zkoušky

Naše škola otevírá k 1. září 2018 jednu třídu tříletého pomaturitního studia. Maximálně můžeme přijmout 40 osob.

Sociálně právní činnost (75-32-N/05)
Forma vzdělávání: denní
Délka studia: 3 roky
Školné za školní rok: 4 000 Kč

Termíny:

  Datum zkoušky Datum podání přihlášky
4. kolo: po domluvě od 24. 9. do 29. 10. 2018

Přihlásit se můžete e-přihláškou nebo pomocí tohoto formuláře, který vytiskněte a vyplněný zašlete poštou na adresu školy.

K přijímací zkoušce budete pozváni po zaplacení poplatku 200 Kč; platit lze složenkou nebo převodem na účet školy 816 240 621/0100 u KB Brno město (jako variabilní symbol uveďte své datum narození), a to nejpozději do data podání přihlášky.

Přílohy k přihlášce:

Přílohy k přihlášce můžete dodat takto:

 • buď spolu s přihláškou (pokud ji budete posílat fyzicky poštou),
 • nebo je poslat jako přílohy e-mailu na adresu ,
 • anebo je donést osobně do školy nejpozději v den přijímací zkoušky.

K přihlášce je nutno přiložit:

 • potvrzení od lékaře (ke stažení zde)
 • ověřenou kopii maturitního vysvědčení, nebo přinést originál na přijímací zkoušku
 • strukturovaný životopis
 • jednu vaši fotografii (jako na občanský průkaz nebo cestovní pas)

K přihlášce je vhodné také přiložit (jsou za to body – viz Kritéria):

 • doporučení ke studiu od osoby, která vás dobře zná a může potvrdit, že se pro sociální práci hodíte (třídní učitel; výchovný poradce; člověk z organizace, kde děláte dobrovolnickou činnost, apod.)
 • dokumenty potvrzující praxi v sociální, pedagogické, pečovatelské nebo zdravotnické oblasti (zaměstnání, školní praxe, dobrovolnictví, osobní zkušenost apod.)

Průběh přijímacího řízení

Přijímací řízení se skládá ze tří částí:

 • posouzení dokumentů dodaných spolu s přihláškou (strukturovaný životopis, doporučení ke studiu, potvrzení o praxi)
 • posouzení prospěchu u maturitní zkoušky
 • motivační pohovor (přijímací zkouška)

Samotná přijímací zkouška tedy spočívá pouze v motivačním pohovoru s dvěma či třemi vyučujícími z naší školy, během kterého se budeme ptát na Vaše představy o sociální práci nebo Vašem o budoucím uplatnění a rádi si vyslechneme Vaše povídání o vybraném sociálním zařízení, které si pro nás doma připravíte.

Podrobnější kritéria přijímacího řízení naleznete zde.

Pokud byste se ještě chtěli zapojit do nějaké dobrovolnické činnosti, a získat tak nějakou praxi (a tím i další body v přijímacím řízení), zkuste se podívat třeba na www.dobrovolnik.cz, nebo na stránky brněnských organizací:
www.domovpromne.cz
www.apla-jm.cz
www.ratolest.cz