Školská rada

Na základě znění § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu Statutu Školské rady, byla ředitelkou školy Mgr. Hanou Svobodovou zřízena Školská rada při Evangelické akademii, Vyšší odborné škole sociálně právní 602 00 Brno, Opletalova 6.

Na základě voleb a na základě rozhodnutí ředitelky školy má Školská rada následující složení:

Ředitelkou byla jmenována:

  • Mgr. Alžběta Macková

Na základě volby studentů je členkou:

  • Martina Smejkalová

Na základě volby pedagogickými pracovníky školy je členem:

  • Mgr. Jan Vybíral

Dokumenty ke stažení