Projekty VOŠ

Spolupráce a vzdělávání na EA VOŠ

Inovace systému praxí

Cílem projektu "Inovace systému praxí" je zkvalitnění vzdělávání na Evangelické akademii, VOŠ sociálně právní prostřednictvím inovace programu odborných praxí.

Nadační fond pro podporu církevního školství

Finanční příspěvek je určen na podporu týdenní stáže studentů v partnerské škole ve Stuttgartu.

Erasmus+

Projekt EU podporuje mobilitu studentů. V roce 2015 díky finanční podpoře absolvuje jedna studentka několikatýdenní stáž v Německu a čtyři studentky ve Finsku.