Projekty SZŠ

Vzdělávání a spolupráce na SZŠ EA

Nadační fond pro podporu církevního školství

Příspěvek je určen na inovaci propagačních materiálů školy a účast na Veletrhu středních škol.

Jazyková výuka na Evangelické akademii

INTERES – Informační technologie realizované spoluprací

Inovace výuky na Evangelické akademii

Zavádění efektivních metod výuky s využitím digitálních medicínských obrazových informací na SZŠ

Partnerská účast na projektu FI MU v Brně v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Nadregionální síť SZŠ pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe

Partnerská účast na projektu FN USA v Brně v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.