Možnosti získat titul Bc. na UK

Vážení zájemci o studium na Univerzitě Karlově Evangelické teologické fakultě. Zde je ke stažení studijní plán bakalářského programu Pastorační a sociální práce.

Zeleně jsou označené předměty, které budou uznány, žlutě ty předměty, jejichž uznání je podmíněno rozdílovou zkouškou. Neoznačené předměty je nutno absolvovat. Pokud by uchazeči úspěšně absolvovali všechny rozdílové zkoušky, tak by spolu s uznanými předměty získali 93 kreditů.

V dohledné době budeme mít k dispozici okruhy otázek, seznam doporučené literatury a materiály k přípravě na rozdílovou zkoušku. Sledujte i nadále informace na našem webu.