Maturita

Profilová část maturitní zkoušky 2018/2019

Nabídka předmětů pro obor 53-41-M/01 Zdravotnický asistent ve školním roce 2018/2019

V souladu s §79 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a v souladu § 2 vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou v platném znění ředitelka Střední zdravotnické školy Evangelické akademie určuje nabídku předmětů profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2018/2019.

Povinné předměty
Předmět Forma
Ošetřování nemocných praktická zkouška
Ošetřovatelství ústní zkouška
Psychologie a komunikace maturitní práce s obhajobou + ústní zk.
Nepovinné předměty
Předmět Forma
Základy společenských věd ústní zkouška
Matematika ústní zkouška
Somatologie ústní zkouška

Nabídka předmětů pro obor 53-41-L/51 Zdravotnický asistent - nástavbové denní studium ve školním roce 2018/2019

V souladu s §79 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a v souladu § 2 vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou v platném znění ředitelka Střední zdravotnické školy Evangelické akademie určuje nabídku předmětů profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2018/2019.

Povinné předměty
Předmět Forma
Ošetřování nemocných praktická zkouška
Ošetřovatelství ústní zkouška
Psychologie a komunikace ústní zkouška
Nepovinné předměty
Předmět Forma
Základy společenských věd ústní zkouška
Matematika ústní zkouška
Somatologie ústní zkouška

Ústní zkouška z ČJL ve společné části maturitní zkoušky

Seznam titulů pro ústní zkoušku profilové části maturitní zkoušky z Českého jazyka a literatury je k nahlédnutí zde.