Nabídka aktivit

KC Hapalova - Velikonoční jarmark

Uloženo: 13.3.2018 17:21:41

Dobrý den,
 
v příloze zasíláme pozvánku na Velikonoční jarmark.
 
Těšíme se na Vaši návštěvu.
 
Děti a zaměstnanci KC

| Příloha: jarmark kc.jpg (524.9 kB, Staženo: 9x) |

Pozvánka na DOD + Velikonoční jarmark - denní stacionář GAUDIUM

Uloženo: 11.3.2018 15:50:20

Dobrý den,

dovolujeme si Vás pozvat na velikonoční jarmark spojený se Dnem otevřených dveří.

 Více informací naleznete v přiložené pozvánce.

 Na setkání se těší uživatelé a zaměstnanci Gaudia.

--
DOZP Gaudium
Schodová 1292/18
602 00 Brno - Černá Pole
tel.: 545 211 568
mobil: +420 778758906

| Příloha: jarmark_velikonocni_2018.docx (199 kB, Staženo: 8x) |

Tmavomodrý festival

Uloženo: 27.2.2018 12:36:35

Tmavomodrý festival 2018, jehož pořadatelem je Turistické a informační centrum města Brna, a spolu s ním i Výstava kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené, bude probíhat opět ve formátu, který znáte z dřívějších let. Tmavomodrý festival se bude konat od 11. do 13. května v Bílém domě na Žerotínově nám. v Brně.

https://www.gotobrno.cz/akce/tmavomodry-festival/


Výstava kompenzačních pomůcek bude probíhat v pátek 11. května od 10 do 18 hodin a v sobotu od 9 do 12 hodin, včetně tradiční přednáškové části. Na výstavu pomůcek budou v sobotu 12. května odpoledne a v neděli 13. května navazovat  workshopy Agora, pořádané střediskem Teiresiás Masarykovy univerzity. Podrobněji vás budeme informovat v následujících měsících. Již dnes jste srdečně zváni na všechny akce v rámci Tmavomodrého festivalu.


za spolupořadatele doprovodných akcí
TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Mgr. Martin Vrána

Kurzy MANSIO

Uloženo: 24.2.2018 21:04:19

Dobrý den,

ráda bych Vás pozvala k účasti v pravidelně vypisovaných kurzech, přihlásit se však můžete i do "speciálu" určeného nejen pro skalní fandy našeho přístupu. Je zde opět jedinečná příležitost potkat se s Jimem Holderem (vhodné pro nově příchozí i loňské absolventy), neváhejte:
Seminář pod vedením Jima Holdera


Těšíme se na vás i v oceňovaných kurzech s praktickým zaměřením pro sociální pracovníky, psychology, pedagogy a další zájemce:
Spolu a jinak v sociální práci
Práce s rodinou v adlerovském duchu
Choreografie rozhovoru
Spolu a jinak ve vzdělávání


Děkujeme za Vaši přízeň, 
pěkný den za tým Mansio přeje
Mirka Štěpánková

Nabídka vzdělávání - REMEDIUM

Uloženo: 8.2.2018 12:20:07

Připomínám, že studenti i učitelé mají možnost požádat o proplacení části kurzovného ze Sociálního fondu školy (viz Dokumenty v ISu). H.N.

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
zdravíme Vás z Remedia a rádi bychom Vám nabídli naše akreditované vzdělávací programy, které plánujeme zrealizovat na jaře 2018. 

ZÁKLADY PRÁCE SE ZADLUŽENÝM KLIENTEM

-   Základní kurz vhodný pro pracovníky pomáhajících profesí, kteří se při své práci setkávají s problematikou zadlužení svých klientů nebo jiných členů vztahového systému klienta.

-   16 hodinový kurz proběhne 22. - 23. března 2018.

-   Uzávěrka přihlášek: 20. února 2018

-   akreditace MPSV č. 2014/1414-PC/SP/PP

-   Více informací o kurzu naleznete na našich www zde.

-   Pokud se budete chtít na vzdělávací program přihlásit, vyplňte a zašlete nám on-line přihlášku z našich www.

 

VEDENÍ PORADENSKÉHO ROZHOVORU Novinka!

-   Kurz je vhodný pro pracovníky v pomáhajících profesí, poskytující služby sociálního poradenství nebo ty pracovníky, kteří si chtějí obohatit stávající znalosti a dovednosti pro působení ve službách využívajících poradenský rozhovor jako jeden z hlavních nástrojů práce s klientem a kteří si chtějí rozhovor především prakticky nacvičit.

-   24 hodinový kurz proběhne 4. - 6. dubna 2018.

-   Uzávěrka přihlášek: 2. března 2018

-   Akreditace MPSV ČR č. č. 2017/0099-SP

-   Více informací o kurzu naleznete na našich www zde.

-   Pokud se budete chtít na vzdělávací program přihlásit, vyplňte a zašlete nám on-line přihlášku z našich www

 

ZÁKLADY SEBE/ŘÍZENÍ A SEBE/REFLEXE

-   Kurz je vhodný pro pracovníky v pomáhajících profesí, kteří s někým spolupracují, někoho vedou, nebo jsou někým vedeni, zajímá je vliv hodnot na sebeřízení a řízení organizací.

-   24 hodinový kurz proběhne 18. – 20. dubna 2018.

-   Uzávěrka přihlášek: 5. března 2018

-   Akreditace MPSV ČR č. 2016/0463-PC/SP/VP

-   Více informací o kurzu naleznete na našich www zde

-   Pokud se budete chtít na vzdělávací program přihlásit, vyplňte a zašlete nám on-line přihlášku z našich www

 

DLUHOVÉ PORADENSTVÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI

-   Kurz je vhodný pro zkušenější pracovníky v oblasti práce se zadluženým klientem, kteří v rámci výkonu svého povolání poskytují nebo budou poskytovat dluhové poradenství.

-   24 hodinový kurz proběhne 2. - 4. května 2018.

-   Uzávěrka přihlášek: 2. dubna 2018

-   Akreditace MPSV č. 2014/0565-PC/SP/PP

-   Více informací o kurzu naleznete na našich www zde.

-   Pokud se budete chtít na vzdělávací program přihlásit, vyplňte a zašlete nám on-line přihlášku z našich www.

 

KOMPLEXNÍ KRIZOVÁ INTERVENCE.

-   Výcvik je zaměřen na vykonávání prací spojených se všemi formami krizové pomoci a poradenství klientům – telefonická krizová intervence, krizová intervence tváří v tvář v ambulantní i terénní formě, v lůžkovém zařízení a v domácím prostředí klienta. Je vhodný pro sociální pracovníky a pracovníky dalších pomáhajících profesí (psychologové, lékaři, pedagogové, speciální pedagogové, kurátoři, duchovní apod.).

-   248 hodinový výcvik bude zahájen 9. - 11. května 2018

-   Uzávěrka přihlášek: 3. dubna 2018

-   Akreditace MPSV ČR č. č. 2014/1204 - SP

-   Více informací o kurzu naleznete na našich www zde.

-   Pokud se budete chtít na vzdělávací program přihlásit, vyplňte a zašlete nám on-line přihlášku z našich www

 

V příloze naleznete naší aktuální nabídku vzdělávání.

Těšíme se na setkání s Vámi a přejeme Vám příjemný den,

Kateřina Karnetová, koordinátorka vzdělávacích programů

REMEDIUM Praha o.p.s., Křišťanova 15, 130 00 Praha 3,

tel.: 272 743 360, fax: 272 743 666

e-mail: vzdelavani@remedium.cz , www.remedium.cz

| Příloha: Vzdělávací programy REMEDIUM Praha_leták_24. ledna 2018.pdf (258.1 kB, Staženo: 48x) |

NABÍDKA KURZŮ - Centrum sociálního a zdravotnického vzdělávání

Uloženo: 2.2.2018 6:13:01

Níže najdete nabídku kurzů vhodných pro pracovníky se seniory / osobami se zdravotním postižením. Můžete požádat o proplacení části kurzovného ze Sociálního fondu školy, a získat zkušenosti do praxe i potvrzení o účasti do portfolia. H.N.

 

Přeji pěkný den,
dovoluji si Vám aktuálně nabídnout poslední dvě volná místa v akreditovaných kurzech:

Základní metody tréninku paměti a psychomotoriky v aktivizaci klienta (26. 1. 2018, 9:00 - 16:30)
Kurz je akreditován MPSV ČR pod č. 2017/0036-PC/SP/VP/PP, časová dotace - 8 vyučovacích hodin.
Cílem kurzu je získání přehledu základních metod trénování paměti a psychomotoriky a jejich využití jak v cílené aktivizaci klienta, tak začleněním do běžných životních situací.
Asociace a vizualizace, techniky na zlepšení koncentrace, metoda LOCI a další metody tréninku paměti, cvičení levé a pravé hemisféry, rozvoj pohybových schopností, prostorové orientace, aktivity jemné motoriky, a další metody psychomotoriky. Lektor kurzu: Michaela Nešporová - trenérka paměti III. stupně


Základní principy kinestetické mobilizace v péči o klienta (27. 2. 2018, 14:00 - 18:00)
Časová dotace kurzu: 5 vyučovacích hodin
Cílem kurzu je především seznámit účastníky s možnostmi zefektivnění manipulace s nemocným s ohledem jak na klienta, tak na ošetřující osobu.Obsahem kurzu jsou principy kinestetické mobilizace a jejich praktické užití, způsoby jak předcházet vlastnímu poškození při manipulaci s nemocným, techniky k uvolnění svalových skupin – autoterapie a další.

Zárověň si Vás dovolím upozornit na nově akreditovaný program:

Základní principy praktické paliativní péče a doprovázení umírajícího (15. 3. 2018, 13:00 - 18:00)
Časová dotace kurzu: 6 vyučovacích hodin
Tématem kurzu jsou postupy uspokojování tělesných potřeb klienta a využití prvků bazálně stimulační péče, které definují možné cesty ke zlepšení psychického stavu klienta (navození pocitu jistoty a důvěry, zlepšení komunikace). Kurz především poskytuje potřebný systematický vhled do problematiky paliativní péče a praktické zkušenosti s uplatněním navržených postupů na základě teoretického výkladu, kazuistik a praktického nácviku.

Se srdečným pozdravem
a přáním příjemného víkendu
Irena chaloupková

Další akreditované kurzy v naší nabídce jsou:

Stáří na vlastní kůži, přístup k péči o seniory založený na vlastním prožitku (úterý 6. 3. 2018)

Základy aktivizace seniorů s využitím hudby, drama a příběhu (středa 21.3.2018, 9:00 - 16:30)

Způsoby prevence a ochrany proti bolesti pohybového aparátu a správné pohybové stereotypy jsou témata kurzů:


Kinesiotaping I. - základní kurz (středa 28. 2. 2018) a Kinesiotaping II. - velké klouby (středa 7. 3. 2018)


Prevence bolesti a správné pohybové stereotypy s využitím aktivace hlubokého stabilizačního systému páteře (středa 4. 4. 2018, 14:00 - 18:00)

Masáže I. - Základní prvky masáže (středa 11. 4. 2018)a Masáže II. - Trigger pointy (středa 18. 4. 2018)

Kompletní přehled aktivit najdete na našem webu.
Jsme také na facebooku a twitteru.
Samozřejmě Vám kdykoliv ráda zodpovím případné dotazy.

Novinky a zajímavá témata z oblasti zdraví Vám jako inspiraci nabízíme na našem blogu.
Zajímá Vás "Příběh o labuti", "Jak na bolest" nebo téma "Káva ano či ne"? Neváhejte a vstupte.


--

Mgr. Irena Chaloupková
Centrum sociálního a zdravotnického vzdělávaní
při Církevní střední zdravotnické škole, s.r.o.
Grohova 14/16 Brno 602 00,
Tel.: +420 736 512 299, +420 538 711 192
www.grohova.eu
www.facebook.com/centrumgrohova
https://twitter.com/CZV_aktualne


Strana: 1 2 > >>