Přijímací řízení

 

Aktuální informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2019/2020

Dny otevřených dveří

 • 6. prosince 2018 13:00 - 17:00
 • 17. ledna 2019 13:00 - 17:00
 • 21. února 2019 13:00 - 17:00

Jeden den studentem střední školy

I v letošním školním roce si můžete vyzkoušet, jaké to je být středoškolákem, a to v následujících dnech vždy od 7:30 do 12h.

 • 12. prosince 2018
 • 23. ledna 2019
 • 27. února 2019

Obecné informace

Přihlášky přijímáme na předepsaných formulářích do 1. března 2019. Vyplněný a vytištěný formulář přihlášky zašlete poštou na adresu školy:

Střední zdravotnická škola Evangelické akademie
Šimáčkova 1, 628 00 Brno – Líšeň

Ke každé přihlášce je nutné doložit lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, jehož formulář je ke stažení u jednotlivých oborů.

Informace k jednotné přijímací zkoušce a testy z minulého roku najdete zde.

Obor OŠETŘOVATEL (53-41-H/01) – denní studium

Je denní forma tříletého učebního oboru ukončeného závěrečnou zkouškou s výučním listem. Je vhodný pro absolventy základních škol, kteří by rádi sloužili lidem ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Bližší informace k profilu absolventa najdete v záložce Studijní obory. Přijímací zkoušky se konají formou motivačního pohovoru.

K vyplněné přihlášce je nutno přiložit:
 • ověřenou kopii vysvědčení z 8. a z 1. pololetí 9. třídy, pokud není ověřena klasifikace ze základní školy na přihlášce základní školou
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti
K vyplněné přihlášce je doporučeno přiložit dokumenty, které budou hodnoceny:
 • ověřená kopie dokladu o ukončeném vzdělání (závěrečné vysvědčení, výuční list nebo maturitní vysvědčení)
 • ověřená kopie vysvědčení nejvyššího uzavřeného ročníku z jiné školy, pokud se uchazeč nehlásí ze základní školy

Obor ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT (53-41-M/01) – denní studium

Je čtyřletý obor denního studia ukončený maturitní zkouškou. Je vhodný pro absolventy základních škol, kteří by rádi sloužili lidem ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Bližší informace k profilu absolventa najdete v záložce Studijní obory.

K vyplněné přihlášce je nutno přiložit:
 • ověřenou kopii vysvědčení z 8. a z 1. pololetí 9. třídy, pokud není ověřena klasifikace ze základní školy na přihlášce základní školou
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti

Nástavbové obory

Obor ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT (53-41-L/51) – denní studium

Dvouletý nástavbový obor denního studia ukončený maturitní zkouškou. Je určený pro uchazeče, kteří získali vzdělání s výučním listem v oboru Ošetřovatel. Bližší informace k profilu absolventa najdete v záložce Studijní obory.

K vyplněné přihlášce je nutno přiložit:
 • ověřenou kopii vysvědčení z prvního a druhého ročníku a z 1. pololetí třetího ročníku oboru Ošetřovatel, pokud není ověřena klasifikace ze střední zdravotnické školy na přihlášce
 • uchazeči, kteří již školu ukončili, přiloží k přihlášce ověřenou kopii výučního listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti

 

Ve všech oborech jsou vítáni hoši